Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, Intec Pumper AS

Hos Intec Pumper jobbes det kontinuerlig med å forberede og utvikle dagens systemer. Gjennom vår Code of conduct kan du lese mer om dette.

Gjennom åpenhetsloven skal vi bidra til åpenhet. Det stilles strenge krav til at våre leverandører og samarbeidspartnere ikke bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Intec Pumper har innarbeidet gode rutiner og utfører analyse av egen virksomhet. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av dagens leverandører og gjennomfører samme vurdering av potensielle samarbeidspartnere og leverandører. 

Ved spørsmål om vårt arbeid må henvendelsen være skriftlig, og vi vil svare dere innen 3 uker.Henvendelser om vårt arbeid med åpenhetsloven kan sendes til post@intecpumper.no

// Intec Pumper AS, 2023