Zenit

ZENIT PUMPE

Zenit pumpe: avløpspumper og pumpestasjoner

Zenit er en italiensk produsent av nedsenkbare avløpspumper og pumpestasjoner

Zenit er leverandør av nedsenkbare kanalhjulspumper, kvernpumper og kutterpumper egnet for grunnvann og avløpsvann.

Zenit Uniqa-pumpene kutter opp alt av fremmedlegemer som kan lure seg ned i rørene til avløpsanlegget. Dette er en kraftig pumpe av god kvalitet som brukes i kommunale avløpsstasjoner og industrielle applikasjoner for å løfte opp kloakk og pumpe avløpsvann som inneholder faste stoffer.

  • Virvelhjul (ZUG V)  med full fri passasje gjennom pumpen
  • Kanalhjul (ZUG OC) med anti-tilstopping og anti-fouling-system
  • Pumpehjul som gir høy løftehøyde (ZUG HP) for rene væsker
  • Pumpehjul med kvern (ZUG GR) for bruk når det er høy løftehøyde, lavt tverrsnitt på pumpeledningen og det skal pumpes avløpsvann
  • Impeller med Chopper-system (ZUG CP) i stand til å kutte faste partikler av enhver form.

Zenit leverer også pumpestasjoner for montering innendørs. Disse leveres med alternative pumpetyper, koblingsfot og røropplegg.

Kontakt oss for mer informasjon om Zenit