Pioneer

Pioneer pumper

Pioneer – Avløpspumper og pumpeaggregat

Pioneer Pumps har vært en ledende produsent av mobile pumper og rørsystemer siden 1998

Pioneer leverer og støtter sine produkter over hele verden. Pioneer pumper og tilbehør er utviklet for bruk i en rekke bruksområder: konstruksjon, grunnvannssenking, flomkontroll, kloakkomkobling, gruve avvanning og maritim industri. De leverer også normaltsugende og selvsugende sentrifugalpumper med stort gjennomløp, for avløpsvann.