Borgensberget

Levert overbygg med pumpekum. Utbygger: Veidekke, prosjekt Borgensberget  ( Lillestrøm ) Bruker:  NRA / Nedre Romerike avløpssamarbeid. Pumper:  Caprari KCW     Kapasitet:  15 […]