Søk

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR
INTEC PUMPER AS (SELGER)

1. INNLEDNING

Disse alminnelige betingelsene gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt mellom partene. Ved salg til rørleggere er våre betingelser som omforent i bransjen FL-WS 2001 dersom dette er avtalt på forhånd. For øvrig gjelder følgende betingelser.


2. TILBUD - PRISER

Selgers tilbud gjelder i 60 dager. I tilfelle av endring i tilbudsdagens priser fra leverandør, valutakurser, fraktkostnader, toll, assuranser, importutgifter, avgifter - etter at tilbudet er gitt, har selger rett til å regulere prisene tilsvarende.
1 % miljøavgift tilkommer salgssummen.


3. KVALITET

Tilbudet gjelder alminnelig handelsvare. Dersom kjøper ønsker spesiell kvalitet, eller varer som avviker fra standardleveranser, må kjøper presisere dette ved bestilling.


4. FAKTURADATO

Fakturaen dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonssted/verk.


5. BETALINGSBETINGELSER

Våre standard betalingsbetingelser er netto 20 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper til å betale 1,5% renter pr. måned dersom ikke annet er avtalt. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved reklamasjon på deler av leveransen, skal den korrekte delen av leveransen betales som avtalt. Betalingen skal være lntec Pumper AS i hende, det vil si på selgers konto, på forfallsdagen.


6. FORSENDELSE

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn., med mindre kjøper har framsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av selger eller hans eget distribusjonsapparat. Frakt betales av kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Ved fob­ leveranser fra utlandet gjelder lncoterm 1990.


7. LEVERINGSTID VED LEVERING FRA PRODUSENT/VERK ELLER UNDERLEVERANDØR

Levering skjer i overensstemmelse med avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra produsent eller underleverandør til lntec Pumper AS er ikke selger ansvarlig for.


8. KONTROLL VED MOTTAGELSE AV VAREN

Kjøper skal ved mottagelsen kontrollere varen mot eventuell pakkseddel og undersøke varen forsvarlig; alt etter varens art og leveringsform.


9. RETUR

Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres på lntec Pumper AS sitt lager tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som det blir levert blir levert fra vårt lager. Returgebyr vurderes i det enkelte tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen, beregnes minimum 20% returgebyr.

10. REKLAMASJON

Reklamasjon skal skje skriftlig. 

Reklamasjon vedrørende: 

  1.  - Transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører.
  2. - Manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene.
  3. - Mangelfull vare må skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter mangelen er eller burde vært oppdaget, dog intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottagelse.
  4. - Garantien gjelder kun den leverte vare, og dekker ikke følgeskader, kostnader ved montering/demontering, produksjon- og/eller økonomiske tap, indirekte skader eller andre tap en feil kan medføre.
    Selger har rett til først å tilby reparasjon eller erstatte produktet.

Varen skal returneres med frakt betalt, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte, inntil reklamasjon er avklart.

11. SELGERS ANSVAR FOR MANGLER

Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvens-ansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, utskiftningskostnader, leietap, eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindre det er mangler ved varen kan føres tilbake til
forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og det kan påvises sammenheng mellom forsettet, henholdsvis den grove uaktsomheten og tapet.
Ansvaret begrenser seg oppad til varens kostpris.


12. HEVING VED FORSINKET LEVERING

Partene har kun rett til å heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse.


13. EMBALLASJE

Paller og annet spesialembalsje faktureres i henhold til faktisk kost. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.


14. SALGSPANT

Selger har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens§ 3-14, jfr. 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.


15. FORCE MAJEURE

Selger er uten ansvar for følgende av force majeure.


16. TVISTER

I tilfelle søksmål vedtas selgers verneting av begge parter.

Kontaktinfo:

Telefon:
+47 64 97 07 00
E-post: post@intecpumper.no
Adresse: Kongeveien 220
1407 Vinterbro

Adresse:  Fautvegen 11
2836 Biri

For service:

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Service dagtid:
64 97 07 00
(Eller kontakt din serviceteknikker via fanen "Kontakt oss")

Vakttelefon:
94 84 02 88

StartBank

eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon

Facebook G+ Linkedin YouTube

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester.Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det. Her finner du mer informasjon om hvordan vi bruker cookies.

Jeg forstår

Personvern

Vi er opptatt av personvern hos Intec Pumper AS, og denne personvernerklæringen gir deg innformasjon om hva som samles inn av personlig informasjon, og hvordan dette blir brukt.

Informasjonskapsler (cookies)
Når du besøker www.pumper.no, sender vi én eller flere informasjonskapsler til datamaskinen eller enheten din. Disse informasjonskapslene brukes for å forbedre kvaliteten på tjenesten, ved å lagre dine innstillinger.

Logginformasjon
Når du bruker Intec Pumpers tjenester fra en nettleser, et program eller en annen klient, registrerer våre servere automatisk noe informasjon. Disse serverloggene kan inneholde informasjon som nettforespørselen, din bruk av en tjeneste, IP-adressen, nettlesertypen, nettleserspråket, datoen og klokkeslettet for forespørselen og en eller flere informasjonskapsler som identifiserer nettleseren eller din kundekonto.

Intec Pumper AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.